image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

هل تبحث(ين) عن مساعدة أو معلومات؟
أنت في المكان المناسب.

ستساعدك منصّة الدّعم العربي الأخضر على العثور على إجابات والتّقدّم بمعارفك إلى الأمام والعثور على مساعدة في الوقت الفعلي من طرف خبراء.
NEW
chat

الميزات

Better Message Integration

Better Messages is a fully-featured private messaging system for WordPress and BuddyPress. Now its also compatible with SocialV
 • Realtime Messaging
 • Site notifications
 • Live Message Notification
 • User online/ offline status
 • Emoji selector
 • Files Uploading , Sharing
 • Reply & Edit , deleting Messages
 • Mentions , Stickers , GIPHY Integration
 • Reactions and Mass to messages
 • Chat Rooms
 • Favorited , Mass , Group Messages
 • Multiple Participants Conversations
 • Sound and Email Notifications
 • Broadcast users / Subject in Chat
 • User Suggestion
 • User to User Block
 • Role Based Access Control
 • DIrect Chat , Mini Friends & Mini Groups
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Create your own
social networking Site with SocialV.

SocialV is a sleek, contemporary BUDDYPRESS WordPress theme that gives you the power to create your own social network. Its clean design and minimalist style make it perfect for any community based website.

NOTE : Posting and some editing features are DISABLED in the demo.
To view pages you need to be login with demo ID password

Unique Live style Customizer

With our unique live customization feature, you can change the UI of your site in a matter of minutes

الشّركاء والمساهمون

Elementor Page Builder
BuddyPress
BBPress
GamiPress
Verified Memeber
WP Story
Mailchimp
Advanced Custom Field
WooCommerce_logo.svg
Woocommerce
LearnPress-Logo
LearnPress
Contact Form 7
One Click Demo Import
logo
Better Messages
logo
MediaPress

قريبا | حالات الفيديو

لتبقى على اطّلاع بما يفعله أصدقاؤك وليبقى أصدقاؤك على اطّلاع على ما تفعله.
Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Our Amazing Features

In addition to signing in, signing up, using
an Ajax search engine, liking, commenting, and sharing.
Login
Login & Signup
Ajax-Search
Ajax search
Badges
Badges
Forum Discussion
like-comments
Like, comment, share and Report
Headerfooter
Header Footer Style

widgets that make SocialV great

It is a long established fact that a reader will be distracted by the
readable content of a page when looking at its layout.
activeuser
activety
foryou

Dark Mode Feature

It helps users in low light environments by enabling the dark mode feature.
Light-mode Dark-Mode

LearnPress Integration

LearnPress is a full-featured WordPress LMS plugin that allows you to easily create and sell courses online.
 • LearnPress With BuddyPress Integration
 • In Course Details Page Show Multiple Data with LoadMore Button.
 • Users Courses Show in BuddyPress User Profile.
 • In Side Bar Course Recent / Features and Category List Widget
 • Easily Search Course In Header Search Box
 • In Course pages Show Grid/List View.
 • LearnPress Supported with RTL & Dark Mode
NEW
woocommerce-socialv

LearnPress Pages

Enhancing the inner pages of Courses with LearnPress Inner Pages integration with BuddyPress.
mobile-layout

SocialV offers a mobile-first approach

Our designers approach mobile-first sites since mobile devices are an integral part of today’s lives.

Woocommerce Community Store

SocialV Woocommerce is the perfect solution for those who are looking for an online community store to sell products in their community.
image

SocialV Flutter App

We offer a complete social networking solution with SocialV Flutter App.
Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Flutter 3.0 Support

image

Amazing Features

We offer a complete social networking solution with SocialV Flutter App.

Search Friends and Groups

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Post Like & Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OneSignal Push Notification

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

img

Light and dark mode

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Change Language

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Profile Visibility Controls

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Android 12 Support

Image

SocialV app Amazing features

Download the app and jump into it

With SocialV, you can easily create posts that include multiple types of media. Whether you want to post a photo, a video, or documentation, this app makes it easy to do everything all in one place.
Create Your own social network community using SocialV

only $49 $79

 • One time purchase
 • No montly fees
 • lifetime free update